The Ecosystem Approach in Maritime Spatial Planning – A Checklist Toolbox

För att göra det lättare att använda ekosystemansatsen i havsplanering har vi tagit fram denna ”verktygslåda” med checklistor.

Verktygslådan innehåller tre checklistor:

  • Den allmänna ekosystemansats-checklistan
  • Checklistan för stöd i havsplaneringen
  • Checklista för strategisk miljöbedömning

För varje checklista står det när den bör användas, vem som bör använda den och målet med att använda den.

Om dokumentet

Baltic SCOPE var ett samarbete mellan myndigheter för havsplanering i sex länder runt Östersjön.

Ekosystemansansatsen guidar en i hur man kan använda ekosystemen och allt de ger oss utan att överanvända dem. Som en hjälp på traven i att införliva ekosystemansatsen i havsplaner har projektet Baltic SCOPE tagit fram dessa tre checklistor.

Genom att följa checklistorna säkrar du att de viktigaste aspekterna från
ekosystemansatsen inkluderas i havsplaneringen. Checklistorna kan även fungera som inspiration och analysverktyg. Sist i rapporten kan du se hur de sex länderna själva har fyllt i den allmänna checklistan.

Rapporten finns bara på engelska.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion