Recommendations on Maritime Spatial Planning across Borders

Baltic SCOPE var ett samarbete mellan myndigheter för havsplanering i sex länder runt Östersjön. För att få ett bra samarbete mellan länderna runt Östersjön i arbetet med havsplaneringen har projektet Baltic SCOPE tagit fram ett antal rekommendationer. Rekommendationer har tagits fram av de organisationer som deltog, utifrån de problem och behov som uppstod i arbetet.

Om rapporten

Rekommendationerna täcker fyra lika aspekter i havsplanering, nämligen samarbete över gränser, processen, planeringsunderlag och intressenter, samt fyra ämnen:

  • fiske
  • miljö
  • energiutvinning
  • sjöfart

Rekommendationerna riktar sig främst till dig som jobbar med havsplaneringen av Östersjön, politiker och andra intressenter delaktiga i processen.

Rapporten finns bara på engelska.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion