Evaluation and Monitoring of Transboundary Aspects of Maritime Spatial Planning – a Methodological Guidance

Detta är en guide baserad på erfarenheter inom projektet Baltic SCOPE som ska underlätta utvärderingen av gränsöverskridande havsplaneringssamarbete.

Om rapporten

Baltic SCOPE var ett samarbete mellan myndigheter för havsplanering i sex länder runt Östersjön.

Denna guide förser dig med ett analytiskt ramverk som kan tillämpas på arbetsgången inom internationell havsplanering. Ramverket är byggt på erfarenheter och observationer från Baltic SCOPE. Ramverket består av indikatorer och kriterier, och metoden där dessa används för att utvärdera det genomförda arbetet. Ramverket är flexibelt och bör
anpassas efter behoven av utvärdering.

Rapporten finns bara på engelska.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion