Towards Coherent Cross-Border Maritime Spatial Planning in the Central Baltic Sea

Estland, Lettland och Sverige har arbetat tillsammans med ambitionen att nå samsyn vad gäller havsplanering i centrala Östersjön och hur området ska används. Rapporten redogör för arbetets gång, utmaningar och slutsatser.

Om rapporten

Baltic SCOPE var ett samarbete mellan myndigheter för havsplanering i sex länder runt Östersjön.

Centrala Östersjön används intensivt för fiske, sjöfart, turism med mera. Behovet av en enhetlig gränsöverskridande havsplanering med våra grannländer är därför av vikt för havsområdets fortsatta förvaltning. Sverige, Lettland och Estland var alla i olika skeden av planeringsprocessen.

I arbetet med att samordna den internationella havsplaneringen diskuterades fyra maritima sektorer, nämligen fiske, energi, sjöfart och miljö i den ekonomiska zonen mellan Estland, Lettland och Sverige.

Samarbetet resulterade i en gränsöverskridande samsyn om vilka utvecklingsbehov som finns för centrala Östersjön samt vilka rekommendationer som ska ligga till grund för framtida planeringsarbete.

I rapporten kan du läsa om de metoder för samarbetet mellan länderna som de använde, vilka frågor de diskuterade och slutsatser från diskussionerna. Du hittar även gemensamma kartor.

Rapporten är producerad av planerare, för planerare och är slutrapport
för fallstudien i Central Östersjön.

Rapporten finns bara på engelska.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion