Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet. Totalt har ett trettiotal arter rapporterats från svenska vatten, men av dessa är det bara ett tiotal som förekommer regelbundet längs västkusten. Resten är tillfälliga gäster.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Om guiden

Inom ramen för Ospar-konventionen för skydd av havsmiljön i Nordostatlanten pågår arbete med att skydda de mest hotade broskfiskarna. Rekommendationer för skydd och bevarande har tagits fram för bland annat

  1. brugd,
  2. håbrand,
  3. pigghaj,
  4. havsängel,
  5. slätrocka och
  6. knaggrocka.

Rekommendationerna omfattar skydd i nationell och internationell lagstiftning, utpekande av marina skyddade områden, information rörande de hotade arternas status, framtagande av bestämningsguider och kampanjer för att uppmuntra till ökad rapportering.

I Sverige är flera arter av broskfiskar nationellt fredade, bland annat brugd, pigghaj och slätrocka. Därtill förbjuder EU-regler riktat fiske efter ett antal arter i Västerhavet. Mer behöver dock göras för att broskfiskarnas status ska förbättras, bland annat inom ramen för marint områdesskydd.

Västerhavets hajar och rockor är i första hand tänkt som en hjälp vid artbestämning. För att underlätta för yrkesfiskare och kontrollanter finns de officiella landningskoderna listade såväl i direkt anslutning till artbeskrivningarna, som i tabellform längst bak på pärmens insida.

Västerhavets hajar och rockor är också tänkt för sportfiskare, biologer och alla andra som vill lära sig mera om hur man känner igen de broskfiskar som förekommer i svenska vatten.

Guiden är framtagen av ArtDatabanken SLU i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Författare är Charlott Stenberg och Mikael Svensson och guiden innehåller illustrationer av Linda Nyman, Karl Jilg och Jan Olsson. 

Publicerad: 2015-06-11
Sidansvarig: Webbredaktion