Brugd

Hitta på sidan

Brugden (Cetorhinus maximus) är världens näst största fisk. Den är sällsynt men regelbunden vid den svenska västkusten. Simmar långsamt och ofta nära vattenytan. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Utbredning

Brugden lever längs Atlantens och Stilla havets kuster i de tempererade zonerna på både norra och södra halvklotet. Arten förekommer regelbundet längs norska kusten och i Nordsjön. Brugd från Nordatlanten simmar in i Skagerrak under vintern och kan då även ta sig ned till Hallands och Skånes kuster. En brugd som fångades vid Möja i Stockholms skärgård i januari 1960 är den enda kända individ som simmat långt in i Östersjön.

Kännetecken

Det är en mycket stor haj med vuxna individer som kan bli upp till 13 meter långa och väga 7 ton. Kroppen är långsträckt och något tillplattad från sidorna. Ögonen är små. Nosen är lång och spetsig, hos unga individer nästan snabelformad. Mycket stort gap med små tänder. Gälspringorna är mycket långa och möts nästan på kroppens undersida.

Brugd. Illustration.

Illustration: ArtDatabanken / Linda Nyman

Gälbågarna har långa och täta gälräfständer. Stjärtspolen är smal med kraftigt markerade sidokölar. Stjärtfenans övre lob endast något längre än den undre. Ryggen och kroppsidorna är gråbruna med ljusare marmorering. Undersidan oftast något ljusare än ovansidan.

Föda

Planktonätare. Födosöker genom att simma med öppen mun och filtrera födan med hjälp av de långa gälräfständerna.

Vandringar

Arten gör långa vandringar på 200–1000 meters djup, och har konstaterats dyka till åtminstone 1200 meters djup. Under vår och sommar simmar brugden in till områden närmare kusten för att söka efter förekomster av plankton som den livnär sig av.

Reproduktion

Brugden tros ha en livslängd av cirka 50 år och den har en mycket låg reproduktionstakt. Den blir könsmogen först vid 12-20 års ålder och föder maximalt sex levande ungar ungefär vart fjärde år.

Hotstatus

Brugden hotas av överfiskning och den globala populationen kategoriseras som sårbar (VU). I svenska vatten är den rödlistad som starkt hotad.

Publicerad: 2013-11-26
Granskad: 2017-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion