Slätrocka

Hitta på sidan

Slätrockan (Dipturus batis) är den största av Europas rockor. Tidigare var den vanlig i svenska vatten, nu är den i det närmaste utrotad. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Slätrocka. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Utbredning

Slätrockan var tidigare vanlig i Skagerrak och Kattegatt, och arten påträffades även enstaka gånger i Öresund och angränsande delar av södra Östersjön. Nu är den i det närmaste försvunnen från svenska vatten.

Den förekommer i nordöstra Atlanten från Madeira och norra Marocko upp till Island och norra Norge.

Utseende

Nosen är kilformigt utdragen. Vingarnas framkant svagt inåtbuktande. Ovansida gråbrun med gulvita fläckar och markeringar, ofta med ögonfläckar. Undersida askgrå–blågrå med svarta slemporer. Små exemplar släta. Taggigheten ökar med åldern. Äldre hanar med rikligt med små taggar på ovansidan, äldre honor med taggar endast längs vingframkanten. En rad med 12–28 taggar längs svansens mittlinje. 1–2 taggar mellan ryggfenorna.

Storlek

Honorna kan bli upp till 285 centimeter långa, når en bredd av 200 centimeter mellan vingarna och väga drygt 100 kilo, medan hanarna blir mindre och når som mest strax över 200 centimeter i längd.

Föda

Slätrockan är mångsidig i sin jakt efter byte. Torsk, plattfiskar, sill, pigghaj, tobis, marulk, krabbor och bläckfiskar förekommer bland bytena.

Fortplantning

Slätrockan kan bli mycket stor men växer långsamt. Hanarna blir könsmogna först efter 10 år och vid en längd av cirka 125–150 centimeter, honorna något senare. Produktiviteten är låg – honorna lägger endast runt 40 äggkapslar per år.

Äggen kläcks sommartid efter 9–10 månader. Även om slätrockorna föredrar mjukbottnar så kan arten påträffas över alla typer av bottnar, såväl lerbotten som klippbotten, från relativt grunt vatten ned till cirka 600 meter djup.

Hot

Slätrockans storlek, långsamma tillväxt, sena könsmognad och låga reproduktionstakt gör den extremt känslig för ett högt fisketryck. Redan som nykläckt är den så stor att den fångas i trålfisket. Är sällsynt inom hela sitt utbredningsområde och har inom de flesta områden fiskats ned till beståndsnivåer som gränsar till utrotning.

Åtgärder

Arten är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning. Det innebär att det är helt förbjudet att fånga och landa slätrocka i svenska vatten.

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2017-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion