Havsängel

Hitta på sidan

Platt haj med huvudet tydligt skiljt från bröstfenorna. Kraftigt stjärtparti. Funnen vid ett fåtal tillfällen i Skagerrak och Kattegatt.

Havsängel. Illustration.

Illustration: Linda Nyman

Havsängel är en platt haj som kan påminna om en rocka vid första anblicken. Ögonen är små och uppåtriktade, tydligt mindre än spruthålen. Nosen med skäggtömmar och näsflikar. Munnen är bred och tvärställd och sitter mycket nära nosspetsen.

Bröstfenorna är mycket stora och tydligt separerade från huvudet. Bukfenor stora, sticker rakt ut från kroppen. Bakkroppen är kraftig med två närsittande ryggfenor. Kraftig stjärtfena med ungefär likstora lober. Analfena saknas. Ovansidan rödbrun till gråbrun med små vita prickar och mörka fläckar. Undersidan är gulvit. Särskilt hos yngre individer finns ofta ett nätmönster av ljusa streck.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Ekologi

Dagtid ligger havsängeln nedgrävd med bara ögonen synliga i sand- och dybotten på 5–150 m djup. Den fångar bytet genom att blixtsnabbt öppna munnen när det simmar förbi.

Genom undertrycket som bildas sugs bytet in i munnen. Aktiv nattetid då den kan simma långa sträckor. Nordliga bestånd företar säsongsmässiga flyttningar. Föder levande ungar.

Förekomst

Har tidigare förekommit längs stora delar av Västeuropas och Medelhavets kuster. Beståndet har gått mycket kraftigt tillbaka, och arten räknas numera som försvunnen från Brittiska öarna och Nordsjön. Funnen vid ett fåtal tillfällen i Skagerrak och Kattegatt, på svenskt vatten vid ett tillfälle utanför Morups Tånge i Halland hösten 1925.

Publicerad: 2018-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion