Knaggrocka

Hitta på sidan

Knaggrockan (Raja clavata) förekommer längs västkusten och är en art som växer långsamt. Honorna blir könsmogna först efter 10 år. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Utbredning

Förekommer allmänt i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I södra Östersjön är arten mycket sällsynt

Utseende

Nosen är kort. Vingar är utdragna i en trubbig spets. Hela ovansidan är täckt av hudtänder. Undersidan med rikligt med grova hudtänder. Små exemplar kan dock vara helt släta. De har minst en skuldertagg.

Knaggrocka. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Längs svansen och upp på ryggen finns en rad med 24–50 stora taggar. 0–2 taggar mellan de båda väl åtskilda ryggfenorna. De största taggarna, knaggarna, är variabla i formen, men har alltid slät, uppsvälld bas. Såväl färg som teckning varierar. Ovansidan är oftast grå eller gråbrun med mörka fläckar, ofta med ljusgula ögonfläckar. Undersidan vit med grå skivkant. Svans med ljusa och mörka tvärband, ibland endast ljusa och mörka fläckar.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Levnadssätt

Arten vistas vid kusterna på runt 20 till 100 meter, men kan gå ned till mer än 300 meter. Den kan påträffas på dy-, sand- och grusbottnar, men under vintertid föredrar den mjukbottnar.

Fortplantning

Honorna blir könsmogna efter 10 år. Hanarna blir könsmogna något tidigare. Under våren och sommaren söker sig honorna in på grunt vatten där de lägger äggkapslarna på sandbotten. Produktiviteten är låg – honorna lägger endast cirka 20 äggkapslar per år.

Föda

Fiskar och ryggradslösa djur som sill, plattfiskar, havskräfta, krabbor och musslor.

Hot

Knaggrockans storlek, långsamma tillväxt, sena könsmognad och låga reproduktionstakt gör den känslig för högt fisketryck. Redan vid ett års ålder är knaggrockan så stor att den kan fångas i trålfisket. Det är tveksamt om andra tänkbara orsaker, som biotopförändringar eller brist på föda, har någon som helst betydelse för den kraftiga populationsminskningen.

Knaggrockan är rödlistad och starkt hotad.

Åtgärder

Arten är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning. Det innebär att det är helt förbjudet att fånga och landa knaggrocka i svenska vatten.

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2017-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion