Pigghaj

Hitta på sidan

Pigghaj (Squalus acanthias) förekommer i hela Nordostatlanten. I svenska vatten förekommer arten utefter västkusten ned till Öresund. Den går i sällsynta fall in i Östersjön. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Pigghaj. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utseende

En tagg framför vardera av de båda låga ryggfenorna utmärker pigghajen. Färgen är grå, gråblå eller gråbrun med ljusa fläckar på rygg och sidor. I sällsynta fall kan fläckarna saknas helt. Undersidan är vit. Taggarna är giftiga och används både som anfalls- och försvarsmedel.

Västerhavets hajar och rockor

En guide till de broskfiskar – hajar, rockor och havsmusfiskar – som påträffats i Västerhavet.

Publicerad: 11 juni 2015

Lek

Honorna drar sig mot kusten då ungarna ska födas, vilket huvudsakligen äger rum från november till senvintern. Pigghajen föder ungar efter en fosterutveckling på 18–22 månader. Varje kull är på fyra till åtta ungar som är 20–33 cm långa vid födelsen.

Vandringar

Pigghajen kan vandra långa sträckor och uppträda i mycket stora stim.

Fortplantning

Pigghajen föder levande ungar. Dräktighetsperioden varierar normalt från 18 till 24 månader. En kull består av upp till 32 ungar, som föds på grunt vatten och är 28-33 cm långa vid födseln. Pigghajens embryon livnär sig enbart av gulesäcken.

Hanarna blir könsmogna när de är 52-100 centimeter långa, honorna vid en längd av 66-100 centimeter. Parningen sker som regel under vintern.

Ålder och storlek

Arten kan bli åtminstone 37 år. Pigghajar över en meter och med vikt närmare femton kilogram har fångats.

Levnadssätt

Arten uppehåller sig över mjuka och dyiga bottnar såväl på grunt vatten som på stora djup. Vanligast är den på bottnar mellan 20 och 70 meters djup. Den jagar efter bytesdjur såväl i den fria vattenmassan som vid botten. Födan består av sill och torskfiskar men även av bläckfiskar, krabbor och räkor.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

I resursöversikten för fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Publicerad: 16 februari 2021

Hot

Beståndet i Nordostatlanten är kraftigt reducerat. Tillgängliga uppskattningar visar att det är på mycket låg nivå. Förekomsten av pigghaj i trålöversikter har minskat, även om stora stim fortfarande fångas så har frekvensen av sådana händelser minskat. Artdatabanken klassar arten som akut hotad.

Åtgärder

Pigghajen är förbjuden att fiska och landa enligt EU-lagstiftning.

Arten är fredad i svenska vatten, såväl i fritidsfisket som yrkesfisket. Det innebär att den inte får fiskas vare sig med nät eller handredskap. Pigghaj ska skyndsamt återutsättas om den fångas.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion