Pressmeddelande 2014-05-13 07:30:00

Stärkt skydd för bestånden av vild lax i Östersjön

Stärkt skydd för bestånden av vild lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndighete, HaV, har nu beslutat om nya regler för kustfisket med fasta redskap efter lax i Östersjön. Den svenska kvoten fördelas för tre kustområden med hänsyn till beståndens skyddsbehov, starten för fiske med fasta redskap i Norrland ändras och HaV inför nya regler om landning av lax.

Läs hela artikeln Stärkt skydd för bestånden av vild lax i Östersjön