Pressmeddelande 2014-04-28 07:30:00

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, utlyser nu tio miljoner kronor till projekt som renar avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. - Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet så att de blir glupskare, modigare och mindre sociala, säger Margareta Lundin Unger

Läs hela artikeln 10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten