Pressmeddelande 2014-04-23 09:49:00

Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner

Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projekt som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer. - Flera av de projekt som nu får pengar syftar till att minska övergödningen av våra hav, sjöar och vattendrag, exempelvis exempelvis i Mälaren, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Läs hela artikeln Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner