Pressmeddelande 2014-04-08 12:28:00

Ny rapport om fiske i Natura 2000-områden

Ny rapport om fiske i Natura 2000-områden

Fiske som bedrivs inom ett Natura 2000-område kan under vissa omständigheter riskera att skada områdets skyddsvärden. För att undvika att skada finns ett behov av att reglera eller förpröva vissa typer av fiske. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gett Havsmiljöinstitutet och Uppsala universitet i uppdrag att granska frågeställningen. Nu har rapporten presenterats för HaV.

Läs hela artikeln Ny rapport om fiske i Natura 2000-områden