Pressmeddelande 2014-04-02 07:30:00

HaV-yttranden om vindkraft till havs: "Vill ha ny prövning för Stora Middelgrund

HaV-yttranden om vindkraft till havs:

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de senaste veckorna yttrat sig i tre miljöprövningsmål som rör havsbaserad vindkraft. HaV har en mer restriktiv hållning i två fall och är mer positiv i ett fall. - Vi kan inte säga något generellt ja eller nej till havsbaserad vindkraft, man måste titta på varje enskilt ärende, säger Malin Aarsrud, utredare på HaV.

Läs hela artikeln HaV-yttranden om vindkraft till havs: "Vill ha ny prövning för Stora Middelgrund