Pressmeddelande 2014-03-05 07:30:00

Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten kraftigt försämrats sedan 1980-talet. - Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.

Läs hela artikeln Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden