Pressmeddelande 2014-02-28 07:28:00

Nya LOVA-pengar från HaV i år: Mer pengar till projekt i Norrlandslänen

Nya LOVA-pengar från HaV i år: Mer pengar till projekt i Norrlandslänen

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar i år 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för vatten- och fiskevård. Mest pengar får Västra Götaland, Värmland och Skåne län. 75 miljoner kronor av anslaget går till lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt. - Det är roligt att vi åter kan dela ut LOVA-pengar, de projekten är ofta väldigt effektiva, säger Christina Hallström på HaV.

Läs hela artikeln Nya LOVA-pengar från HaV i år: Mer pengar till projekt i Norrlandslänen