Pressmeddelande 2014-03-06 07:40:00

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan påverkas i sin vandring till lekområdena. Det visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Undersökningarna vid Lillgrund har gett värdefull kunskap om hur havsbaserad vindkraft kan påverka fisk, säger Ingemar Andersson, på HaV.

Läs hela artikeln Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk