Pressmeddelande 2014-02-07 09:57:00

HaV:s bedömning: Utrymme finns för fortsatt räkfiske

- Vi anser att det finns ett utrymme för fortsatt räkfiske i Västerhavet. Vi grundar den bedömningen på vetenskaplig rådgivning från Internationella havsforskningsrådet, ICES, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV. HaV har i flera år fört en dialog med yrkesfisket om det svenska räkfisket med anledning av minskade bestånd och fortsatta utkast av små räkor.

Läs hela artikeln HaV:s bedömning: Utrymme finns för fortsatt räkfiske