Pressmeddelande 2014-02-07 07:30:00

Vägledning för VA-planering ska förbättra Sveriges vatten

Vägledning för VA-planering ska förbättra Sveriges vatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket är nu klar med en vägledning för kommunal VA-planering. - Flera kommuner står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. Detta är en hjälp i arbetet med att förbättra statusen på svenskt vatten, säger Margareta Lundin Unger på HaV. I dag klarar hälften av Sveriges sjöar och vattendrag EU:s krav för god vattenstatus.

Läs hela artikeln Vägledning för VA-planering ska förbättra Sveriges vatten