Pressmeddelande 2014-01-16 07:30:00

Syrebristen ett fortsatt hot mot torsken i Östersjön

Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön ligger fortfarande på rekordhöga nivåer. Det visar de mätningar som SMHI har gjort under hösten. - Det är allvarligt. Syrebristen är ett av de viktigaste måtten på hur Östersjön mår. Syrebristen är framförallt ett hot mot torskens utveckling i exempelvis östra delarna av Bornholmsbassängen, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV..

Läs hela artikeln Syrebristen ett fortsatt hot mot torsken i Östersjön