Pressmeddelande 2014-01-14 07:30:00

Åtta miljoner till forskning om havsmiljön

Åtta miljoner till forskning om havsmiljön

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat vilka projekt som får pengar för forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”. Totalt rör det sig om fyra projekt som får dela på åtta miljoner kronor. - Förhoppningsvis kommer resultaten att kunna användas i Sveriges övervakningsprogram för att uppnå en god ekologisk status i havet, säger Pia Norling på HaV.

Läs hela artikeln Åtta miljoner till forskning om havsmiljön