Pressmeddelande 2014-01-13 07:30:00

"Skarpsillsprojektet" gav viktig kunskap om ekosystemet i Östersjön

Under sju år har forskare undersökt metoder för att bevara bestånden av rovfisk som torsk, abborre och gädda i Östersjön i det så kallade ”Skarpsillsprojektet”. Nu är Havs- och vattenmyndighetens slutrapport klar. - Resultaten har gett viktiga underlag för en ekosystembaserad förvaltning av bestånden, vilket är nödvändigt om vi ska kunna nå Sveriges och EU:s, säger Ingemar Berglund på HaV.

Läs hela artikeln "Skarpsillsprojektet" gav viktig kunskap om ekosystemet i Östersjön