Pressmeddelande 2013-12-20 11:40:00

Preliminära fiskekvoter klara - men stopp för fiske i norsk zon i väntan på avtal

EU:s fiskeministrar är överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. - Fortfarande bedöms flera bestånd vara överutnyttjade men vi ser också en positiv utveckling för bestånd av många arter i västerhavet, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV Kvoterna är preliminära i väntan på ett fiskeavtal med Norge, till dess är det också stopp för fiske i norsk zon.

Läs hela artikeln Preliminära fiskekvoter klara - men stopp för fiske i norsk zon i väntan på avtal