Pressmeddelande 2013-12-20 07:35:00

HaV säger nej till ändrat strandskydd för mindre sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säger nej till förslaget att göra det enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. - Vi menar att det saknas underlag för att bedöma konsekvenserna av en sådan ändring. Vi vill också se en djupare analys av hur det påverkar allemansrätten samt växt- och djurlivet, säger Erik Törnblom på enheten för biologisk mångfald.

Läs hela artikeln HaV säger nej till ändrat strandskydd för mindre sjöar och vattendrag