Pressmeddelande 2013-12-18 07:30:00

HaV klar med yttrande om förslaget till nya vattenrättsliga regler

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig om förslaget till ändrade vattenrättsliga regler. - I stort är vi positiva och menar att de föreslagna ändringarna är mycket angelägna för att få till stånd relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar Sveriges vattenmiljöer, säger Anders Skarstedt, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

Läs hela artikeln HaV klar med yttrande om förslaget till nya vattenrättsliga regler