Pressmeddelande 2013-11-27 07:30:00

Svenskt möte i Washington om hållbar blå tillväxt

Svenskt möte i Washington om hållbar blå tillväxt

På mötet ”Economics of Oceans” i Washington den 3-4 december träffas amerikanska och svenska beslutsfattare för att ta upp tekniklösningar och miljön i haven. Arrangörer är Havs- och vattenmyndigheten (HaV), miljödepartementet och svenska ambassaden i USA. - Intresset är stort i både Sverige och USA för samarbete inom marin teknik, havsplanering och övergödningsfrågor, säger Catarina Hedar på HaV.

Läs hela artikeln Svenskt möte i Washington om hållbar blå tillväxt