Pressmeddelande 2013-11-28 10:00:00

HaV får kritik i ny rapport: Brister i uppföljning av havs- och vattenmiljöprojekt

HaV får kritik i ny rapport: Brister i uppföljning av havs- och vattenmiljöprojekt

Havs- och vattenmyndigheten beställde för ett år sedan en oberoende utvärdering av projekt som finansierats med havs- och vattenmiljöanslaget. - Utvärderingen bekräftar den bild vi själva har. Hanteringen blev mer omfattande än vad vi räknade med och att vi har inte klarat uppgiften tillräckligt systematiskt, säger generaldirektör Björn Risinger. Utvärderingen har gjorts av Havsmiljöinstitutet.

Läs hela artikeln HaV får kritik i ny rapport: Brister i uppföljning av havs- och vattenmiljöprojekt