Pressmeddelande 2013-10-30 07:53:00

Nya HaV-rapporter om hur vattenkraften kan miljöanpassas

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, släpper nu fyra rapporter om svensk vattenkraft. I rapporterna anger forskare från tre universitet hur de anser att vattenkraftverken kan och bör miljöanpassas. - Vi ser rapporterna som ett viktigt underlag i myndighetens kommande vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga miljöteknik för vattenkraftverk, säger Björn Sjöberg på HaV.

Läs hela artikeln Nya HaV-rapporter om hur vattenkraften kan miljöanpassas