Pressmeddelande 2013-10-29 13:10:00

HaV överlämnar rapport om Hanöbukten till regeringen

HaV överlämnar rapport om Hanöbukten till regeringen

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill satsa sex miljoner kronor för fortsatt utredning av miljösituationen i Hanöbukten vid Skånes ostkust. I dag lämnade HaV över sin rapport om Hanöbukten till miljödepartementet. Trots omfattande undersökningar kan myndigheten inte hitta någon enskild orsak till de problem som iakttagits.

Läs hela artikeln HaV överlämnar rapport om Hanöbukten till regeringen