Pressmeddelande 2013-11-05 07:30:00

Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar i länen

Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar i länen

Kalkningen av svenska sjöar och vattendrag fungerar generellt bra i Sverige. Det visar den granskning som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har gjort. Men det finns stora skillnader i hur länsstyrelser genomför och följer upp de kalkningar som pågår. - Nästa steg för oss är att se varför det är så, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Läs hela artikeln Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar i länen