Pressmeddelande 2013-09-30 07:31:00

Svenska fjällsjöar tydligt påverkade av klimatförändringar

Svenska fjällsjöar tydligt påverkade av klimatförändringar

Klimatförändringar påverkar flera av de svenska fjällsjöarna. Det visar den miljöövervakning som görs i arktiska områden och som presenteras i Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Sötvatten 2013. - Det går att se flera tydliga förändringar i vattenkemin och även en del biologiska förändringar som kan orsakas av klimatförändringar, säger Bertil Håkansson, chef för enheten för miljöövervakning

Läs hela artikeln Svenska fjällsjöar tydligt påverkade av klimatförändringar