Pressmeddelande 2013-09-16 08:00:00

HaV:s rapport om insatser för renare små avlopp överlämnas till regeringen

HaV:s rapport om insatser för renare små avlopp överlämnas till regeringen

Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är två förslag som finns med i den rapport som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, överlämnat till regeringen. Huruvida det bör införas en miljöskatt eller ett avgiftssystem med återföring för fastighetsägare med små avlopp tar myndigheten inte ställning till.

Läs hela artikeln HaV:s rapport om insatser för renare små avlopp överlämnas till regeringen