Pressmeddelande 2013-09-20 08:00:00

HaV och Energimyndigheten tar fram nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk

Havs-och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har beslutat att ta fram en gemensam nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk i Sverige där både energi- och miljöintressen tas tillvara. Syftet med strategin är att se hur vattenkraften kan användas på bästa sätt till minsta möjliga miljöpåverkan.

Läs hela artikeln HaV och Energimyndigheten tar fram nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk