Pressmeddelande 2013-09-03 09:40:00

Nya vägningsregler för fiskerinäringen 1 oktober

Nya vägningsregler för fiskerinäringen 1 oktober

Nu är det beslutat att nya regler för vägning av fisk kommer att träda i kraft i Sverige den 1 oktober. Reglerna gäller förstahandsmottagare och yrkesfiskare och även dem som transporterar fisk. Syftet är att få en säkrare bild – i alla EUs medlemsländer – av hur mycket fisk som landas.

Läs hela artikeln Nya vägningsregler för fiskerinäringen 1 oktober