Pressmeddelande 2013-09-02 08:00:00

HaV samlar experter och intressenter i dialog om vattenkraften

HaV samlar experter och intressenter i dialog om vattenkraften

Den 4-5 september samlas vattenkraftsexperter och intressenter i Göteborg för att diskutera hur vi kan komma vidare med en ekologisk anpassning av vattenkraften för att Sverige ska nå miljömålen och uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten.

Läs hela artikeln HaV samlar experter och intressenter i dialog om vattenkraften