Pressmeddelande 2013-08-13 07:30:00

HaV-möte i Göteborg: Så kan vi skydda vårt dricksvatten mot föroreningar

HaV-möte i Göteborg: Så kan vi skydda vårt dricksvatten mot föroreningar

Hälften av av de kommunala vattenverken tar dricksvatten från större sjöar och vattendrag, exempelvis Bolmen, Mälaren, Vättern och Göta älv. - Det är viktigt att dessa ytvattentäkter har ett bra skydd mot exempelvis föroreningar, utsläpp från avloppsanläggningar och läckage av olja och kemikalier, säger Clas Magnusson på HaV. Den 27 augusti ordnar HaV därför temadag om vattenskyddsområden.

Läs hela artikeln HaV-möte i Göteborg: Så kan vi skydda vårt dricksvatten mot föroreningar