Pressmeddelande 2013-07-19 11:04:00

HaV höjer tillfälligt torskransoner för att hjälpa fisket i Skåne

HaV höjer tillfälligt torskransoner för att hjälpa fisket i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne vill att Havs- och vattenmyndigheten, HaV, omfördelar årets ransoner i västra Östersjön för att undvika outnyttjad kvot på torsk.

Skälet är att länsstyrelsen vill värna om länets fiskeflotta.

- Vi bedömer att det inte är möjligt att snabbt omfördela årsransonerna mellan yrkesfiskare enligt deras förslag. Istället försöker vi underlätta fisket under resten av året på ett annat sätt, säger Marie Ingerup vid tillståndsenheten på HaV

Länsstyrelsen föreslår att HaV  omfördelar årsransonerna från fiskare som inte tänker utnyttja dessa till fiskare som redan har nyttjat hela eller stora delar av årsransonen i västra Östersjön. Det skulle vara ett sätt att möjliggöra fiske för Skånes fiskare under sommaren då torskfisket i östra Östersjön är stoppat från1 juli till 31 augusti.

-  Vi kan inte omfördela årsransonerna mellan enskilda fiskare utan deras medgivande. Att kräva in godkännande av de fiskare som kan tänkas avstå delar av sin årsranson skulle vara tidskrävande, säger Marie Ingerup.

- Att tillåta direkta överenskommelser mellan yrkesfiskare är likställt med överlåtbarhet av ransoner vilket enligt svensk lag bara är tillåtet inom det pelagiska fisket, alltså fisket i öppet hav efter arter som sill, skarpsill, makrill och tobis.

Torskkvoten för västra Östersjön uppgår 2013 till totalt 3 117 ton och hittills har endast 35 procent av kvoten landats. Normalt så minskar fisket i västra beståndet också påtagligt efter september månad och de senaste åren har kvoten inte fiskats upp. HaV gör bedömningen att det är osannolikt att årets kvot kommer att nyttjas fullt ut med nuvarande nivå på årsransonerna.

- Vi har därför beslutat att höja nivån på fartygens ransoner, från en grundranson på 120 kilo till 170 kilo. Om det visar sig att vi nu får ett väldigt intensivt fiske i västra beståndet som gör att vi riskerar ett överfiske kommer vi att stoppa fisket, säger Marie Ingerup..

Länsstyrelsen pekar i sin anhållan om åtgärder på att fisket i Skåne i dag befinner sig i en akut och svår lönsamhetskris bland annat på grund av låga förstahandspriser på torsk och små fångster. De pekar också på ökande skador orsakade av ett ökande sälbestånd.

-  Vi har förståelse för att enskilda yrkesfiskare kan vara i en svår ekonomisk sits och höjningen av årsransoner är ett sätt att underlätta det fortsatta fisket under året, säger Marie Ingerup.

HaV:s beslut att höja fartygsransonerna trädde i kraft i går, 18 juli.

Här kan du läsa HaV:s beslut

Här kan du läsa skrivelsen från länsstyrelsen i Skåne

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Marie Ingerup, utredare, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 36, mobil 070-338 83 13, e-post marie.ingerup@havochvatten.se


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information