Pressmeddelande 2013-07-19 11:04:00

HaV höjer tillfälligt torskransoner för att hjälpa fisket i Skåne

HaV höjer tillfälligt torskransoner för att hjälpa fisket i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne vill att Havs- och vattenmyndigheten, HaV, omfördelar årets ransoner i västra Östersjön för att undvika outnyttjad kvot på torsk. - Vi bedömer att det inte är möjligt att snabbt omfördela årsransonerna mellan yrkesfiskare enligt deras förslag. Istället försöker vi underlätta fisket under resten av året på ett annat sätt, säger Marie Ingerup vid tillståndsenheten på HaV

Läs hela artikeln HaV höjer tillfälligt torskransoner för att hjälpa fisket i Skåne