Pressmeddelande 2013-07-15 07:30:00

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har hittats i Västsverige

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har hittats i Västsverige

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har gjorts i Sverige, denna gång i ett område med våtmarker i Skara kommun i Västra Götalands län. - Vi ser mycket allvarligt på de här uppgifterna, särskilt med tanke på att fynden gjorts i ett område med närliggande vattensystem som mynnar i Vänern och har ett högt biologiskt värde, säger Erland Lettevall utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV..

Läs hela artikeln Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har hittats i Västsverige