Pressmeddelande 2013-07-03 14:03:00

Ny rapport: Västra Götaland bra på effektiv fisketillsyn

Ny rapport: Västra Götaland bra på effektiv fisketillsyn

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger i dag ut en rapport om fisketillsynen i Västra Götaland. - Fisketillsyn är en viktig del av fiskevården. För att våra regleringar, exempelvis minimimått och fredningstider, ska få effekt och leda till ett hållbart fiske så krävs väl fungerande tillsyn. Västra Götaland är en av de länsstyrelser som kommit längst i detta arbete, säger Stig Thörnqvist, på HaV.

Läs hela artikeln Ny rapport: Västra Götaland bra på effektiv fisketillsyn