Pressmeddelande 2013-07-02 10:45:00

Ospar-möte tog viktigt steg för att minska marin nedskräpning

Ospar-möte tog viktigt steg för att minska marin nedskräpning

Ospar-kommissionens möte i Göteborg i förra veckan ledde till flera viktiga beslut för havsmiljön i Nordostatlanten, bland annat enades de 15 medlemsländerna och EU om att utveckla en åtgärdsplan för att minska marin nedskräpning. - För Sveriges del är beslutet viktigt, varje år flyter det iland mellan 4000 och 8000 kubikmeter marint skräp på västkusten, säger Jan Schmidtbauer Crona på HaV.

Läs hela artikeln Ospar-möte tog viktigt steg för att minska marin nedskräpning