Pressmeddelande 2013-06-28 09:00:00

Delrapport om Hanöbukten överlämnas till regeringen

Delrapport om Hanöbukten överlämnas till regeringen

Brist på föda för fisk i kustnära områden, ökad mängd organiskt material och järn i vattnet samt någon form av näringsbrist i födokedjan, framförallt tiamin. Dessa tre problemområden kan ligga bakom den försämrade havsmiljön i Hanöbukten. Det konstaterar Havs- och vattenmyndigheten som nu överlämnar en första delrapport till regeringen.

- Vi har också tagit kontakter med andra länder som observerat liknande förändringar i havsmiljön. Vår förhoppning är att ett samarbete över nationsgränserna kan bidra till arbete. Men det krävs dessutom fler och bättre undersökningar och analyser av orsakssamband för att få en tydligare bild av läget, säger Mats Svensson, chef för enheten för forskning och miljömål vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I januari i år fick HaV i uppdrag av regeringen att utreda vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom de miljöproblem som finns i Hanöbukten vid Skånes ostkust. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har bland annat rapporterat om sårskador på fisk, att fisken flyr de kustnära områdena och att vattnet i bukten blivit allt brunare och ibland illaluktande. HaV ska överlämna en slutrapport den sista oktober. Idag lämnar myndigheten en delrapport till regeringen.

Under det gångna halvåret har HaV arrangerat flera möten i syfte att samla in kunskap och information om läget. Två expertgrupper har arbetat med att sammanställa forskningsläget vad gäller ekosystemeffekter och vattenkvalitetsfrågor. Ett stormöte har ägt rum i Åhus då ett 80-tal boende utmed kusten och lokala fiskare deltog.

- De boende utmed Hanöbukten är starkt engagerade i frågan. Mötet hjälpte oss att fylla våra kunskapsluckor. Tillsammans med länsstyrelserna i området, forskargrupper och engagerade organisationer har vi fått en tydligare bild av situationen, men vi har ännu inga klara besked att ge. Tyvärr kan vi konstatera att observationer om dålig havs- och vattenmiljö, som påminner om de i Hanöbukten görs på allt fler platser, både i Sverige och i andra länder, säger Mats Svensson.

Nu kommer ytterligare undersökningar av Hanöbukten att genomföras. De omfattar bland annat provtagningar av växt- och djurplankton, modellering av hur vattenströmmarna rör sig, provfiske och analys av data från fisket. Dessutom kommer Havs- och vattenmyndigheten utveckla de kontakter man tagit med andra länder, bland annat Danmark, där man observerar liknande förändringar i havsmiljön.

- Vi hoppas också på att kunna inhämta ytterligare kunskap om sårskadad fisk genom samarbete mellan yrkesfiskare och HaV:s fiskerikontrollanter på plats i Simrishamn, säger Mats Svensson.

Läs delrapporten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Mats Svensson, enhetschef, enheten för forskning och miljömål, tfn 070-389 82 20, e-post mats.svensson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information