Pressmeddelande 2013-06-28 09:00:00

Delrapport om Hanöbukten överlämnas till regeringen

Delrapport om Hanöbukten överlämnas till regeringen

Brist på föda för fisk i kustnära områden, ökad mängd organiskt material och järn i vattnet samt någon form av näringsbrist i födokedjan, framförallt tiamin. Dessa tre problemområden kan ligga bakom den försämrade havsmiljön i Hanöbukten. Det konstaterar Havs- och vattenmyndigheten som nu överlämnar en första delrapport till regeringen.

Läs hela artikeln Delrapport om Hanöbukten överlämnas till regeringen