Pressmeddelande 2013-06-26 17:15:00

Göteborgs hamn får dispens under tio år att dumpa muddermassor i havet

Göteborgs hamn får dispens under tio år att dumpa muddermassor i havet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat att Göteborgs hamn får dispens för att dumpa muddermassor sydväst om Vinga men med strängare krav på halten av det miljöfarliga ämnet TBT i massorna än vad hamnen hade ansökt om.

Läs hela artikeln Göteborgs hamn får dispens under tio år att dumpa muddermassor i havet