Pressmeddelande 2013-06-06 09:00:00

Björn Risinger: "Uppdrag om vattenskotrar viktig fråga för HaV"

Björn Risinger:

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga olägenheter från vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster.

I uppdraget ingår också att föreslå lagändringar för att komma tillrätta med problemen.

-  Vi kommer att göra en genomgång av hur användningen av vattenskoter påverkar växt- och djurliv i strandnära områden samt hur den påverkar människor. Det gäller både frågan om säkerhet och upplevelsen av exempelvis buller, säger HaV:s generaldirektör Björn Risinger. 

I söndags skadades en 46-årig kvinna svårt då hon simmade en bit utanför strandkanten i Mälaren och blev påkörd av en vattenskoter. Skoterföraren försvann från platsen men misstänks för grovt vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik och smitning från sjöolycka. Enligt Trafikverket ökar antalet olyckor med vattenskoter och det sker mellan en till två dödsolyckor varje år.

- Vattenskoterfrågan är en fråga som jag under min tid som miljöminister har fått ta del av flera synpunkter kring, exempelvis vad gäller erfarenheter av störningar från nöjeskörning och krav på hårdare reglering, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande

Den gällande vattenskoterförordningen innehåller förbud mot att använda vattenskoter utanför särskilt tillåtna områden men förbudet har visat sig svårt att tillämpa i praktiken. Därför vill regeringen nu att förordningen ses över. Uppdraget till Havs- och Vattenmyndigheten tar sikte på den faktiska störning som kan uppkomma vid användning av vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster och hur störningen kan undvikas.

-  Den senaste olyckan i Mälaren och även tidigare incidenter med vattenskotrar visar att användningen är ett stort säkerhetsproblem, det är också en viktig miljöfråga. Vi kommer att vara klara med vår kartläggning och analys i november. Då kommer vi också att presentera eventuella förslag till lagändringar, säger Björn Risinger.

Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter. Här står bland annat att den som framför en vattenskoter ska ”anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan”.

Den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där man kör. Som vattenskoterförare måste man därför känna till sjövägsreglerna och i övrigt använda gott omdöme i förhållandet till annan sjötrafik.

Länk till vattenskoterförordningen

Här kan du läsa mer om reglerna för att köra vattenskoter

Länk till miljödepartementets pressmeddelande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Tom Hermansson Snickars/Azote.

Relaterad information