Pressmeddelande 2013-06-06 09:00:00

Björn Risinger: "Uppdrag om vattenskotrar viktig fråga för HaV"

Björn Risinger:

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga olägenheter från vattenskotrar. - Vi kommer att göra en genomgång av hur användningen av vattenskoter påverkar växt- och djurliv i strandnära områden samt hur den påverkar människor. Det gäller både frågan om säkerhet och upplevelsen av exempelvis buller, säger HaV:s generaldirektör Björn Risinger.

Läs hela artikeln Björn Risinger: "Uppdrag om vattenskotrar viktig fråga för HaV"