Pressmeddelande 2013-05-31 07:32:00

HaV klar med utredning om hur ett utkastförbud i Skagerrak kan kontrolleras

HaV klar med utredning om hur ett utkastförbud i Skagerrak kan kontrolleras

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras. De metoder som utretts är bland annat kontrollobservatörer, kameraövervakning och övervakning via flyg och båt. - Vi har tittat på för- och nackdelar med de olika alternativen, säger Jenny Nord, utredare på enheten för fiskereglering vid HaV.

Läs hela artikeln HaV klar med utredning om hur ett utkastförbud i Skagerrak kan kontrolleras