Pressmeddelande 2013-05-27 07:30:00

HaV föreslår dispens för dumpning för Göteborgs Hamn AB på tio år

HaV föreslår dispens för dumpning för Göteborgs Hamn AB på tio år

Göteborgs Hamn AB har ansökt om att få dispens från förbudet att dumpa muddermassor till havs. Bolaget vill inom de närmaste 20 åren dumpa cirka 10 miljoner kubikmeter i ett område sydväst om Vinga. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har utrett frågan och nu lämnat förslag till beslut.. - Vi säger ja till en dispens men inte under så lång tid och inte för så stora mängder, säger Björn Sjöberg.

Läs hela artikeln HaV föreslår dispens för dumpning för Göteborgs Hamn AB på tio år