Pressmeddelande 2013-05-21 08:30:00

Svenska kvoten för torsk i Kattegatt redan slut - HaV stoppar årets fiske

Svenska kvoten för torsk i Kattegatt redan slut - HaV stoppar årets fiske

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stoppar det svenska fisket av torsk i Kattegatt från och med 27 maj.

Skälet är att årets kvot i det närmaste är uppfiskad.

-  Den tilldelade kvoten för i år är 37 ton och vi bedömer att cirka 30 ton redan är uppfiskat. Och då har vi ännu inte fått in all redovisning av förra veckans fiske, säger Jarl Engquist, handläggare vid HaV.

Sedan 2012 tillåts inget riktat torskfiske i Kattegatt men däremot tillåts yrkesfiskare ta i land en viss mängd torsk som så kallad bifångst. I år satte EU den kvoten till 37 ton för svenskt fiske.

-  Enligt våra bedömningar har det fångats mellan 3 och 4 ton torsk i veckan den senaste tiden. För att kvoten skulle räcka hela året hade infiskningstakten behövt ligga på cirka 700 kilo per vecka, säger Jarl Engquist, handläggare på enheten för administrativ kontroll

Enligt Internationella havsforskningsrådet, ICES, är torskbestånden i Kattegatt fortsatt svaga och på historiskt låga nivåer. HaV:s beslut innebär att allt svensk fiske av torsk i området stoppas. Från och med 28 maj är det inte heller tillåtet att landa eller lasta om torsk fångats i Kattegatt. Från och med 29 maj är det också förbjudet att sälja torsk som fångats här.

-  I fjol behövde vi inte stoppa fisket utan kvoten, då 49 ton, räckte hela året, säger Jarl Engquist.

För tio år sedan låg den svenska kvoten för torskfiske i Kattegatt på 852 ton men har sedan dess minskat kraftigt för varje år. 2007 låg kvoten på 271 ton och 2011 var den nere på 86 ton.

Länk till HaV:s föreskrift om förbud mot svenskt fiske av torsk i Kattegatt

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Jarl Engquist, tfn 010-698 62 05, e-post jarl.engquist@havochvatten.se


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Relaterad information